transport materiałów niebezpiecznych gdyniaTransport ADR materiałów niebezpiecznych to indywidualna usługa, której wykonanie wymaga przede wszystkim odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji jak również odpowiedniego sprzętu.

Firma transportowa M&M z Gdyni dysponuje atestowanym sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz pojazdami przystosowanymi do transportu materiałów niebezpiecznych.

Zatrudniani przez nas kierowcy posiadają wymagane uprawnienia i przeszli odpowiednie szkolenia, dlatego usługi związane z transportem materiałów niebezpiecznych możemy wykonywać zarówno w Polsce jak i w krajach, które przystąpiły do umowy ADR.

Transport ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

ADR jest międzynarodową konwencją, która została podpisana w 1954 roku w Genewie. Polska ratyfikowała ją w 1975 roku. Konwencja ta określa szczegółowo zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych, wskazując warunki, na jakich ma się to odbywać.

Przepisy w zakresie ADR stosowane są w przewozie krajowym lub międzynarodowym, gdy transport dotyczy towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne.

Do najważniejszych obowiązków przewoźnika należy zaliczyć:
  • upewnienie się, że towary klasyfikowanie jako niebezpieczne są dopuszczone do przewozu,
  • upewnienie się, że wszystkie niezbędne dane (określane przez ADR) zostały przez nadawcę dostarczone, jeszcze przed przewozem,
  • skontrolowanie czy załadowane towary nie posiadają żadnych wad, nic z nich nie wycieka, nie ma braków w wyposażeniu,
  • sprawdzenie, czy pojazd jest odpowiednio oznakowany i ma specjalne naklejki ostrzegawcze.
Siedzibą naszej firmy jest Gdynia, zapraszamy.

Masz pytania?

Nasi konsultanci czekają na kontakt!